Contractul cu turistul Litoralul Romanesc.ro - LitoralulRomanesc.ro

Transport Litoral

Transport, intern si extern, informatii privind traseele de transport de pe litoral...

Vezi detalii

Contractul cu turistul

Conditii generale de rezervare - Contractul cu turistul

CONDITII GENERALE DE REZERVARE - CONTRACTUL CU TURISTUL PENTRU SERVICII DE CALATORIE

Părţile contractante:

Creative Eye S.R.L., cu sediul social în Constanta, Bulevardul Mamaia 281C, adresă de corespondenţă: Agentia Organizatoare Litoralulromanesc.ro, Constanta, Bulevardul Mamaia 281C, număr de înregistrare la Registrul Comerţului: J13/2215/2003, cod de înregistrare fiscală: RO15613488, conturi bancare: RO62BTRL01401202701392XX in Lei, RO11BTRL01404202701392XX in Euro si RO45BTRL01402202701392XX in Usd, deschise la Banca Transilvania, pentru Agenţia: Litoralulromanesc.ro titulară a Licenţei de turism nr. 536, reprezentată legal prin NEDEA IONUT, în calitate de Administrator, denumită în continuare Agenţia;
şi
Călătorul / reprezentantul călătorului ( titularul rezervarii conform documentelor de plata si a celor de calatorie), denumit în continuare Turist (titular de contract) au convenit la încheierea prezentului contract.

I.Obiectul contractului

Il constituie vânzarea de către Agenţie a pachetului de servicii turistice înscris în voucher, bilet de odihnă tratament, bilet de excursie şi eliberarea documentelor de calatorie.
Contractul ia nastere in momentul in care serviciile solicitate de catre client au fost confirmate de catre agentie, respectiv clientul ia la cunostinta despre serviciile care i-au fost confirmate in baza facturii proforme. Contractul isi produce efectele numai dupa achitarea de catre turist a avansului prevazut in factura proforma. 

II. Preţul 

1. Preţul contractului este specificat in cataloagele agentiei (site-ul www.Litoralulromanesc.ro) si respectiv pe factura şi cuprinde serviciile specificate in factura si in cataloagele agentiei (site-ul www.Litoralulromanesc.ro). Avansul este de min. 20% din pret sau cel prevazut in factura proforma.

2. Plata finală se va face astfel:
- cu minim 14 de zile calendaristice inaintea inceperii sejurului, daca nu exista alte specificatii pe factura proforma.

3. Contravaloarea serviciilor turistice interne se poate achita si cu vouchere de vacanta.
Plata serviciilor turistice se face respectand prevederile OG nr. 2/2018, a normelor metodologice si anexelor acesteia . In cazul in care turistul renunta la pachetul de servicii turistice achizitionat cu vouchere de vacanta, agentia ii poate oferi acestuia un pachet de servicii turistice la o valoare initiala minus comisioanele de anulare aferente conform prevederilor capitolului V, art. 1 sau mai mare celui achizitionat initial cu plata diferentei de pret. Conform OG nr. 2/2018 in cazul renuntarii definitive la pachetul de servicii turistice de catre turist, agentia de turism nu poate restitui turistului voucherele de vacanta sau contravaloarea acestora in bani. 
Plata se poate face cu cardul de vacanta prin intermediul link-ului de plata securizat, trimis in e-mail-ul cu factura proforma sau poate fi solicitat ulterior. Turistul isi asuma corectitudinea datelor introduse in momentul efectuarii platilor. De asemenea este direct raspunzator pentru utilizarea in conditiile prevazute de legislatie a cardurilor de vacanta. Agentia nu-si asuma nicio responsabilitate cu privire la modalitatea de folosire de catre turist a cardului de vacanta.

4. Pachetul de servicii turistice care poate fi achizitionat pe baza voucherelor de vacanta poate cuprinde servicii de cazare (minim si obligatoriu), alimentatie publica, transport, tratament balnear, agrement cu locul de desfasurare pe teritoriul Romaniei. 

III. Drepturile şi obligaţiile Agenţiei 

In cazul in care rezervarea se anuleaza din vina exclusiva a agentiei aceasta are obligatia:
a) să ofere turistului alternative corespunzătoare în vederea continuării călătoriei turistice fără majorarea preţului, respectiv serviciile turistice oferite să fie de aceeaşi calitate şi cantitate;
b) să restituie turistului sumele ce reprezintă diferenţa dintre serviciile turistice achitate şi cele efectiv prestate în timpul călătoriei turistice;
c) în cazul în care nu pot fi oferite turistului alternative corespunzătoare, sau acesta nu le acceptă din motive întemeiate, să despăgubeasca turistul pentru serviciile neprestate. 

Agenţia este răspunzătoare pentru buna executare a obligaţiilor asumate prin publicarea ofertelor si prin emiterea documentelor de calatorie, cu excepţia următoarelor cazuri:
a) când neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligaţiilor asumate se datorează turistului;
b) când neîndeplinirea obligaţiilor se datorează unor cauze de forţă majoră sau unor împrejurări pe care nici Agenţia, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita (modificări de orar sau de itinerar, întârzieri în traficul mijloacelor de transport etc.). 

IV. Drepturile şi obligaţiile turistului

1. Turistul poate să cesioneze serviciile turistice rezervate unei terţe persoane care îndeplineşte toate condiţiile aplicabile pachetului de servicii turistice contractat, cu obligaţia de a anunţa în scris Agenţia cu cel puţin 15 zile înaintea datei de check-in. 

În acest caz Agenţia anuleaza rezervarea initiala si realizeaza o noua rezervare pe numele noului turist . Turistul care cedează pachetul său de servicii, precum şi cesionarul sunt responsabili în mod solidar la plata preţului rezervarii şi a eventualelor costuri suplimentare apărute cu ocazia acestei cedări. 
1.1.Serviciile turistice achitate total sau partial cu vouchere de vacanta nu pot fi cesionate. 

2. În cazul sejururilor de odihnă şi/sau de tratament cu locul de desfasurare in Romania, turistul are obligaţia să respecte programul de acordare a serviciilor în România, respectiv: în staţiunile de pe litoral, cazarea se face la ora 18:00 a zilei de intrare şi se termină la ora 12:00 a zilei înscrise pe voucher ca data de check-out ori pe biletul de odihnă şi/sau de tratament;
3. În cazul în care Agenţia anulează rezervarea sau nu asigura serviciile achitate de turist, turistul are dreptul:
a) să accepte la acelaşi preţ un alt pachet de servicii turistice de calitate echivalentă sau superioară, propus de Agenţie; 
b) să accepte un pachet de servicii turistice de calitate inferioară -propus de Agenţie, cu rambursarea imediată a diferenţei de preţ; 
c) să i se ramburseze in numerar sau sub forma de voucher, toate sumele achitate aferente serviciilor anulate sau neprestate. 
d) in cazul in care pachetul de servicii turistice a fost achitat cu vouchere de vacanta si turistul nu accepta conditiile pct. a) de la art 3 agentia nu va mai putea restitui nicio suma in bani si nici in voucherele acestuia, conform prevederilor OG nr. 2/2018. 

3.1. În toate cazurile menţionate la pct.3 turistul are dreptul să solicite Agenţiei şi o despăgubire pentru neîndeplinirea prevederilor contractului iniţial, cu excepţia cazurilor în care: 
a) anularea s-a datorat unui caz de forţă majoră (circumstanţe imprevizibile, independente de voinţa celui care le invocă şi ale căror consecinţe nu au putut fi evitate în ciuda oricăror eforturi depuse, în aceasta nefiind incluse suprarezervările) 
b) anularea s-a făcut din vina turistului. 

4. Turistul are dreptul să anuleze în orice moment, în tot sau în parte, rezervarea, iar în cazul în care anularea îi este imputabilă este obligat să despăgubească Agenţia pentru prejudiciul creat acesteia, cu excepţia cazurilor de forţă majoră definite conform legii (in aceasta situatie, turistul are obligatia de a depune in original,inscrisuri emise de o autoritate a Statului, care sa confirme starea de forta majora in care s-a aflat turistul). Dacă turistul solicită schimbarea hotelului, structurii camerelor, a perioadei sejurului sau a oricărora dintre servicii, aceasta echivalează cu anularea rezervarii, cu aplicarea comisioanelor de anulare prezente la Capitolul V, art. 1 la momentul respectiv, şi realizarea unei rezervari noi. 

5. Turistul este obligat să achite la recepţia unităţii hoteliere taxa de staţiune, taxa de salubrizare, precum şi alte taxe locale, fără a putea pretinde despăgubiri sau returnarea sumelor de la Agenţie. 

6. Turistul este obligat să prezinte la recepţia unităţii hoteliere actele sale de identitate, precum şi documentul de călătorie eliberat (voucher, bilet de odihnă şi/sau de tratament), în vederea acordării serviciilor turistice. In cazul in care turistul beneficiaza de bilete de odihna si tratament, este obligat sa prezinte la receptia unitatii hoteliere bilet de trimitere de la medicul de familie. 

7. In caz de forta majora, cand turistului nu-i mai pot fi asigurate serviciile turistice achitate, acesta are dreptul sa solicite restituirea sumelor achitate. Turistul poate opta gratuit pentru reprogramarea sejurului, cu mentinerea tarifului si conditiilor initiale, sau poate solicita restituirea sumei in bani, situatie in care se aplica un comision de 10% +TVA aferent serviciilor deja prestate de agentia de turism. Restituirea in numerar se va efectua in maxim 6 luni de la data la care era programat sejurul.

V. Renunţări, costuri, despăgubiri

1. În cazul în care turistul renunţă din vina sa la rezervare, comisioanele de anulare aplicabile sunt cele de mai jos. Acestea sunt valabile doar in cazul in care nu sunt specificate alte comisioane de anulare pe factura proforma.

a) comisionul agentiei (10% din valoarea totala a serviciilor rezervate) si TVA aferent daca renuntarea se face cu mai mult de 8 zile calendaristice inainte de data inceperii sejurului; 
In cazul in care plata a fost facuta partial sau integral cu vouchere de vacanta comisioanele de anulare se vor deduce in primul rand din valoarea achitata cu vouchere de vacanta. Daca comisionul de anulare este mai mare decat valoarea achitata cu vouchere de vacanta, diferenta care depaseste valoarea voucherelor de vacanta se va retine din valoarea achitata prin alte instrumente de plata In cazul in care valoarea voucherelor de vacanta este mai mare decat valoarea comisioanului de anulare, diferenta nu se restituie nici in vouchere si nici in numerar in cazul in care turistul nu doreste un alt serviciu turistic. Daca exista dorinta achizitionarii pentru perioada ulterioara a unui alt serviciu turistic atunci diferenta dintre valoarea voucherelor de vacanta si valoarea comisionului se va utiliza pentru acest nou serviciu. Termenul in care turistul poate solicita noul pachet de servicii turistice este de maximum 2 luni de la renuntarea la serviciile turistice initiale. In cazul in care turistul nu isi exprima optiunea in aceasta perioada, agentia de turism nu ii mai poate oferi acestuia niciun pachet de servicii turistice ulterior. In cazul in care plata rezervarii a fost facuta prin programul de plata in rate valoarea comisionului de anulare este de 25% si TVA aferent daca renuntarea se face cu mai mult de 8 zile calendaristice inainte de data inceperii sejurului. Plata in rate include orice tranzactie realizata prin link-urile transmise si procesate de catre partenerii nostri MobilPay.ro, euplatesc.ro si plationline.ro, in care s-a ales plata in rate. 
b) 100% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face intr-un interval egal sau mai mic de 8 zile calendaristice inainte de data inceperii sejurului. 
c) 100% din pretul pachetului de servicii turistice, in cazul in care turistul a achizitionat pachetul de servicii turistice din cadrul programului “Inscrieri timpurii” indiferent de data la care turistul solicita renuntarea. 
d) 100% din pretul pachetului de servicii turistice, in cazul in care turistul a achizitionat pachetul de servicii turistice in baza unor oferte speciale (1 Mai, Paste, Craciun, O saptamana la mare, Oferta Last minute, Litoralul pentru toti, Black Friday, Oferta secreta, etc.) indiferent de data la care turistul solicita renuntarea. 
e) 30 lei si TVA aferent daca renuntarea se face in maxim 24 de ore de la efectuarea rezervarii, pentru rezervarile cu oferta standard avand check-in peste minim 10 zile, achitate partial sau integral.

Sunt exceptate de la Capitolul V, Punctul 1, litera b, rezervarile cu oferta anulare gratuita ( care au specificatia pe voucher) in urmatoarele conditii cumulativ:
- rezervarea poate fi anulata cu pana la 10 zile inainte de check-in
- suma va trece ca avans pentru o rezervare cu o valoare cel putin egala cu rezervarea anulata.
- rezervarea trebuie sa fie achitata integral;
- rezervarea este efectuata cu oferta standard

Voucherele de vacanta pot fi restituite turistului de catre agentia de turism, in cazul renuntarii definitive la pachetul de servicii turistice, doar daca acestea nu au fost rambursate emitentului de vouchere conform procedurii legale stabilite prin HG nr. 215/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea voucherelor de vacanta. In cazul in care voucherele au fost rambursate catre emitentul de vouchere acestea nu mai pot fi recuperate iar rezervarea nu se poate anula. In cazul platii cu vouchere de vacanta in format card, sumele achitate cu acestea se considera rambursate catre emitentul cardurilor din momentul platii, aceste sume nu se pot recupera iar rezervarea nu se poate anula.

2. In cazul in care turistul care a contractat un pachet servicii turistice cu agentia si a achitat un avans nu se prezinta in termenul specificat in factura proforma pentru a achita ratele aferente sau restul de plata, agentia are dreptul de a anula rezervarile efectuate in beneficiul turistului, cu retinerea integrala a sumelor platite de catre turist pana la acea data. Plata se considera incasata in momentul in care se regaseste in extrasele de cont ale S.C. CREATIVE EYE S.R.L.

3. Turistul trebuie să transmita în scris cererea de renunţare la pachetul de servicii turistice, de luni pana vineri intre orele 9:00 si 17:00 la adresa de email [email protected] sau direct la sediul agentiei din Constanta , B-dul. Mamaia, nr. 281C.
În caz contrar, cererea de renunţare nu este luată în considerare. 
Orice cerere de renuntare transmisa sambata sau duminica sau dupa ora 17:00 in timpul saptamanii, va fi inregistrata cu data urmatoarei zile lucratoare.

4. Agenţia va acorda despăgubiri în funcţie de gradul de nerespectare a obligaţiilor. 

5. Pentru a preveni producerea unui prejudiciu datorat imposibilitatii turistului de a se prezenta in sejur (din alte motive decat cele de forta majora), recomandam turistilor incheierea unei polite de asigurari storno. Polita de asigurare storno poate fi achizitionata prin intermediul agentiei noastre, Litoralul Romanesc.ro, furnizorul acestui serviciu fiind Mondial Assistance.

VI. Reclamaţii

1. În cazul în care turistul este nemulţumit de serviciile turistice primite, acesta are obligaţia de a întocmi o sesizare în scris la fata locului, clar şi explicit, cu privire la deficienţele constatate, legate de realizarea pachetului de servicii turistice contractat, ce se va transmite prompt atât Agenţiei, cât şi prestatorului de servicii turistice (conducerii hotelului, restaurantului). 

2. Atât Agenţia, cât şi prestatorul de servicii turistice vor acţiona imediat pentru soluţionarea sesizării. În cazul în care sesizarea nu este soluţionată sau este soluţionată parţial, turistul va depune la sediul Agenţiei o reclamaţie în scris, în termen de maximum 5 zile calendaristice de la încheierea sejurului, urmând ca Agenţia, în termen de maxim 45 zile calendaristice, să comunice turistului despăgubirile care i se cuvin.

VII. Procedura de solutionare alternativa a litigiilor ( SAL )

1. Solutionarea alternativa a litigiilor ( SAL ) reprezinta un mecanism alternativ sistemului judiciar, prin care consumatorilor li se ofera posibilitatea de solutionare a litigiilor pe care le pot avea cu comerciantii, atunci cand se confrunta cu o problema legata de achizitionarea unui produs sau serviciu.
Astfel, reclamatiile impotriva comerciantilor sunt prezentate voluntar de catre consumatori,  prin posta sau prin mijloace electronice de comunicare, urmand a fi solutionate intr-un mod independent, impartial, transparent, rapid si echitabil.
2. Directia de solutionare alternativa a litigiilor (Directia SAL) din cadrul Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor ( ANPC ), are competenta sa solutioneze alternativ litigii nationale si transfrontaliere izvorate din contractele de vanzari sau din contractele de prestari servicii incheiate cu un comerciant care desfasoara activitati in Romania, in sectoarele de activitate in care ANPC este competenta.
3. Cererea de aplicare SAL, Lista de consilieri SAL, Procedura SAL, si legislatia aplicabila poate fi consultata aici - ANPC - Autoritatea pentru protectia consumatorului.
4. Pentru solutionarea a alternativa a litigiilor , pentru clientii transfrontalieri, se pot accesa urmatoarele adrese:  Platforma SOL (Soluționarea online a litigiilor | Comisia Europeană), Site-ul DG Justiție și Consumatori, secțiunea SAL/SOL)

VIII. Asigurări

Turistul este asigurat pentru rambursarea cheltuielilor de repatriere şi/sau a sumelor achitate de el în cazul insolvabilităţii sau falimentului Agenţiei la Societatea de Asigurare German Romanian Assurance S.A. Str. Emil Garleanu, nr. 11, sect.III, Bucuresti, Romania Tel: 021 3217428

1. În cazul în care Agenţia nu efectuează repatrierea turistului, acesta are obligaţia de a anunţa imediat societatea de asigurare prin telefon, fax sau e-mail. În această situaţie societatea de asigurare nu are obligaţia de a achita imediat contravaloarea cheltuielilor de repatriere, ci de a o rambursa după întoarcerea turistului în România, în condiţiile poliţei de asigurare seria 3546 din 01.12.2022 - 30.11.2023 încheiate între Agenţie şi societatea de asigurare. 

2. În cazul în care turistul solicită de la Agenţie contravaloarea sumelor achitate şi/sau a cheltuielilor de repatriere, acesta trebuie să trimită documentele justificative către Agenţie prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. Turistul are obligaţia să păstreze fotocopii de pe respectivele documente justificative. Turistul poate solicita Agenţiei rambursarea sumelor achitate şi/sau a cheltuielilor de repatriere, în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data încheierii derulării pachetului de servicii turistice sau de la data repatrierii. 

3. Turistul are obligaţia de a notifica societăţii de asigurare, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în legătură cu solicitarea adresată Agenţiei privind rambursarea sumelor achitate şi/sau a cheltuielilor de repatriere, în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data confirmării de primire prevăzute la cap. VII pct. 2. 

4. În cazul în care, în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data confirmării de primire a documentelor justificative de către Agenţie, turistul nu a primit sumele solicitate de la aceasta, are loc evenimentul asigurat. 

5. În termen de 10 (zece) zile calendaristice de la data producerii evenimentului asigurat, turistul are obligaţia de a transmite societăţii de asigurare, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, cererea de despăgubire însoţită de documentele justificative. 

6. Documentele justificative constau în: 
a) contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice; 
b) confirmările de primire precizate la pct. 2, 3 şi 5 din prezentul capitol; 
c) fotocopiile de pe documentele de plată a avansului (chitanţe, ordine de plată etc.), în cazul cererilor de rambursare a sumelor achitate de turist;
d) fotocopiile de pe documentele de transport şi cazare, în cazul cererilor de rambursare a cheltuielilor de repatriere. Societatea de asigurare are dreptul să solicite turistului şi alte documente justificative. 

7. Despăgubirea nu poate depăşi suma achitată de turist în contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice, precum şi sumele necesare repatrierii acestuia, cu respectarea prevederilor cap. IX pct. 2. 

8. Din despăgubire se scade franşiza menţionată pe poliţa de asigurare 3546 din 01.12.2022 - 30.11.2023. 

9. Despăgubirea va fi plătită în termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data primirii de către societatea de asigurare a documentelor justificative de la turist. 

10. În cazul în care după plata despăgubirii Agenţia plăteşte debitul către turist, acesta are obligaţia de a restitui asigurătorului despăgubirea primită, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data primirii de la Agenţie a sumelor reprezentând debitul. 

Facultativ, turistul are posibilitatea încheierii unui contract de asigurare, care să acopere taxele de transfer, sau a unui contract de asistenţă care să acopere taxele de repatriere în caz de accidente, de boală sau deces, a unui contract de asigurare pentru bagaje, ori a unei asigurari storno. 

IX. Documentele contractului se constituie ca anexă la acesta şi sunt următoarele:

a) voucherul, biletul de odihnă-tratament, biletul de excursie,bonul de comanda, după caz; 
b) programul turistic, în cazul acţiunilor turistice. 
c) cataloagele/ofertele agentiei/site - www.litoralulromanesc.ro 

X. Dispoziţii finale

1. Prezentul contract se considera acceptat de catre ambele parti odata cu plata integral sau partiala de catre turist a serviciilor turistice comandate. 

2. Comercializarea pachetelor de servicii turistice se va face în conformitate cu prevederile prezentului contract şi cu respectarea prevederilor OG nr. 2/2018. 

3. Contractul poate fi prezentat şi sub forma unui catalog, pliant sau alt înscris, dacă turistul este informat despre aceasta şi dacă documentul conţine informaţiile prevăzute de OG nr. 2/2018

ALTE SPECIFICATII

Pentru platile in Euro cursul de schimb pentru calcularea tarifelor este de 1 Euro=4.7 Lei (cursul va fi reactualizat periodic dar nu va afecta platile efectuate).

In general, pe litoralul romanesc intrarile si iesirile se fac dupa urmatorul program:
Ora de check-in 18:00 
Ora de check-out 12:00 
Acestea sunt conditiile generale de rezervare. Unele unitati de cazare pot avea alte conditii, in consecinta va rugam sa verificati cu atentie aceste conditii publicate pe pagina de prezentare a unitatii de cazare inainte de a trimite rezervarea. Totodata agentia Organizatoare Litoralul Romanesc.ro va face periodic oferte speciale care se supun unor reguli si conditii diferite. 

Datele de identificare ale societatii Creative Eye
S.C. Creative Eye S.R.L.
Numar inregistrare registrul comertului: J13/2215/2003
Cod fiscal: RO15613488
Adresa: Constanta, Bd. Mamaia, nr. 281C

Cont: RO62 BTRL 0140 1202 7013 92XX
Banca: TRANSILVANIA Suc. Constanta 

Cont: RO17 BACX 0000 0008 8660 3000
Banca: Unicredit Bank 

Licenta de Turism nr. 536 / 14.01.2019


Vacante fara griji in 6 rate fara dobanda

Vacante fara griji in

6 rate fara dobanda

hotelurile de pe litoralul romanesc au medie de 8.6 puncte din 10

Hotelurile

de pe
Litoralul Romanesc au o medie

de 8.6 puncte din 10

Rezerva acum vacanta ta

Rezerva acum vacanta ta

0241 999

0241 837 777