Transport Litoral

Transport, intern si extern, informatii privind traseele de transport de pe litoral...

Vezi detalii

Regulamentul clubului LitoralulRomanesc.ro

SISTEMUL DE BONUSARE LITORALULROMANESC.RO REGULAMENT GENERAL1.PREAMBUL

Sistemul de bonusare denumit Clubul Litoralulromanesc.ro este dezvoltat de societatea “CREATIVE EYE” SRL cu sediul in Constanta, adresa e-mail [email protected], inregistrata la Registrul Comertului cu nr. 13/2215/2003, cod fiscal: RO 15613488, Licenta in turism nr536/2019, cont nr. RO62BTRL01401202701392XX, deschis la BANCA TRANSILVANIA, reprezentata prin D-l Ionut NEDEA, in calitate de Director General, denumita in continuare "Litoralulromanesc.ro".

Sistemul de bonusare este valabil pentru orice rezervare de pachet turistic facuta pe site-ul www.litoralulromanesc.ro.

Sistemul de bonusare este destinat exclusiv persoanelor fizice majore, denumite in continuare “Clienti” sau “Titulari”, si poate fi accesat prin intermediul sectiunii Contul Meu din site-ul www.litoralulromanesc.ro. Inscrierea in Contul Meu este gratuita.

Sistemul de bonusare Clubul Litoralulromanesc.ro, conform conditiilor generale prezentate mai jos, este destinat sa aduca titularilor urmatoarele beneficii:

  • Credite permitând obtinerea de reduceri la rezervari ulterioare de sejururi
  • Oferte promotionale
  • Avantaje specifice


2.OBIECT

2.1. Prezentul document defineste conditiile generale de implementare a sistemului de bonusare Clubul Litoralulromanesc.ro.

2.2. Clientii acumuleaza credite noi in urma unor actiuni precum “completare profil” Contul Meu, abonare la newsletter, rezervare sejur. Creditele astfel acumulate le permit obtinerea de reduceri la urmatoarele rezervari de pachete turistice pe site-ul www.litoralulromanesc.ro.

2.3. Creditele se acumuleaza inca de la crearea unui cont pe site-ul www.litoralulromanesc.ro.

2.4. Sistemul de bonusare Clubul Litoralulromanesc.ro ofera dreptul la servicii si oferte promotionale.

3. MECANISMUL SISTEMULUI DE BONUSARE CLUBUL LITORALULROMANESC.RO

3.1. Modalitati de inscriere

3.1.1. inscrierea se poate face creand un cont personal in sectiunea Contul Meu din site-ul www.litoralulromanesc.ro.

3.2.Publicul tinta
Numai persoanele fizice majore pot avea acces la sistemul de bonusare.

3.3. Instructiuni practice
3.3.1. SC Creative Eye SRL isi rezerva dreptul de a verifica respectarea conditiilor generale de derulare a programului de fidelitate.

3.3.2. Clientul garanteaza exactitatea informatiilor furnizate si este unicul raspunzator de orice informatie eronata, incompleta sau care nu mai este valabila.

3.3.3. Clientii membri ai Clubului Litoralulromanesc.ro pot verifica in sectiunea Contul Meu situatia creditelor acumulate, precum si a rezervarilor.

3.3.4 Clientul poate urmari pe site in permanenta hotelurile incluse in campaniile prin care se acorda credite de discount, precum si numarul creditelor acordate in cazul rezervarii pentru fiecare hotel inclus in campanie. Când campaniile sunt oprite, nu pot fi acumulate credite noi.

4. ACUMULAREA CREDITELOR

4.1. Cumulul de puncte
4.1.1. Clientul, membru al Clubului Litoralulromanesc.ro, poate acumula credite facand diferite actiuni in sectiunea Contul Meu: completare date de profil, abonare newsletter Litoralulromanesc.ro, rezervare noua efectuata si achitata.

4.1.2. Creditele pentru rezervari noi se acorda doar daca clientul este deja membru al Clubului Litoralulromanesc.ro, adica daca a parcurs primul pas: are cont pe site-ul www.litoralulromanesc.ro.

4.1.3. Creditele se acumuleaza pentru rezervari noi de sejururi achitate prin orice metoda de plata (numerar, card bancar, vouchere si card de vacanta etc.)

4.1.4. Creditele se acorda in cazul tuturor rezervarilor efectuate si achitate, indiferent ca sunt facute prin fluxul de rezervare automatizata (online, pe www.litoralulromanesc.ro) sau telefonic (in call center). Conditia este ca clientul sa foloseasca aceeasi adresa de e-mail in momentul in care efectueaza rezervarea cu cea cu care se logheaza si in contul sau de pe www.litoralulromanesc.ro. Clientul poate acumula puncte si pentru rezervarile facute in call center sau direct pe site in afara contului (fara sa fie logat) cu conditia ca ulterior Clientul sa intre in contul sau din site sau sa creeeze un cont daca nu are deja unul si sa preia respectiva rezervare din sectiunea Rezervarile mele

4.1.5 Creditele se acorda in momentul efectuarii rezervarii, dar devin utilizabile (pot fi folosite pentru alta rezervare) dupa data incheierii sejurului.

4.1.56. Valoarea creditelor aferente fiecarei actiuni este actualizata periodic si este specificata in sectiunea Creditele mele.

4.2. Vizualizarea creditelor
4.2.1. Fiecare membru al Clubului Litoralulromanesc.ro poate in orice moment sa afle numarul de credite acumulat prin simpla interogare a sectiunii dedicate din Contul Meu

4.3. Valabilitatea creditelor
4.3.1. Creditele sunt valabile 5 ani din momentul acumularii.

5. UTILIZAREA CREDITELOR

5.1. Creditele acumulate pot fi utilizate la rezervarea unui nou sejur pe www.litoralulromanesc.ro, transformandu-se in discount.

5.2. Creditele acumulate in cont pot fi utilizate partial sau integral la o noua rezervare de sejur.

5.3. Atunci când Clientul doreste sa utilizeze creditele acumulate in cont pentru o noua rezervare, acesta poate achita cu credite cel mult 10% din valoarea noii rezervari.

5.4. Atunci cand utilizeaza creditele pentru o rezervare noua, Clientul nu va acumula credite noi pentru respectiva rezervare.

5.5. Creditele devin utilizabile dupa check-out (data de iesire din hotel, aferenta rezervarii pentru care s-au acumulat creditele)

5.6. Creditele pot fi utilizate de catre Client doar când acesta este logat in contul sau din site-ul www.litoralulromanesc.ro.

5.7. Creditele pot fi utilizate de catre Client exclusiv pentru rezervari online cu conditia ca acesta sa fie logat in sectiunea “Contul Meu” din site-ul www.litoralulromanesc.ro.

6. POLITICA DE ANULARE

6.1. Daca rezervarea este anulata inainte de data de check-in (inainte ca creditele aferente acelei rezervari sa devina utilizabile), se anuleaza automat si acordarea creditelor.

6.2. Pentru anularea unei rezervari la care s-au folosit ca plata si credite, se aplica politica de penalizare valabila in momentul rezervarii atât asupra sumelor achitate cu bani, cât si asupra creditelor utilizate. Daca dupa aplicarea penalizarii ramân credite disponibile, ele vor fi returnate in contul utilizatorului.

6.3. Ne rezervam dreptul de a modifica oricând regulamentul fara nicio notificare prealabila.

7. CONFIDENTIALITATEA INFORMATIILOR SI PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

7.1. (1) Partile inteleg si convin asupra faptului ca datele si rezultatele obtinute in baza acestui regulament, comunicate in forma scrisa, prin posta electronica, prin initierea accesului la informatii, cum ar fi cele stocate intr-o baza de date, sau orice alta forma intangibila sau tangibila, vor fi considerate ca Informatii Confidentiale, pe toata durata existentei contului si ulterior, pe durata nedeterminata.
(2) Nu sunt considerate confidentiale informatiile care sunt:
   a) deja in posesia Partilor fara obligatii de confidentialitate;
   b) obtinute dintr-o alta sursa decât de la cealalta Parte, fara obligatie de confidentialitate;
   c) disponibile public la momentul primirii lor sau care devin publice ulterior, fara nicio culpa a celeilalte Parti.
7.2. Agentia nu va multiplica, reproduce, dezvalui Informatii Confidentiale nici unei persoane, nu va permite unei terte parti accesul la Informatiile confidentiale si nu va exploata sau utiliza Informatiile confidentiale in alte scopuri decât cele stabilite prin prezentul Regulament, fara a avea consimtamântul prealabil scris al turistului.

7.3. Agentia va avea aceeasi grija si discretie pentru a evita dezvaluirea, publicarea sau raspândirea Informatiilor Confidentiale puse la dispozitie de catre turist, pe care Agentia o arata pentru informatiile similare pe care nu doreste sa le dezvaluie, sa le publice sau sa le raspândeasca si, in acelasi timp, impusa de lege (unde este cazul).

7.4. Agentia poate dezvalui Informatiile Confidentiale catre:

   a) angajatii sai, care trebuie sa le cunoasca pentru efectuarea rezervarilor; dezvaluirea oricarei informatii fata de persoanele implicate in efectuarea rezervarilor se va face confidential si se va extinde numai asupra acelor informatii necesare in vederea indeplinirii acestuia;

   b) oricarei entitati legale care are dreptul sa le solicite si sa le primeasca, in masura in care este imperativ cerut de lege. Agentia va notifica prompt acest fapt turistului, inaintea dezvaluirii acestora.

7.5. Datele Personale inseamna orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila; o persoana identificabila este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi, nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

7.6. in cazul in care partile transmit sau pun la dispozitia celeilalte parti orice Date Personale, acestea se obliga sa proceseze respectivele Date Personale in conformitate cu legislatia in vigoare si aplicabila, inclusiv cu Regulamentul UE privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date (“Regulamentul UE 2016/679”), orice norme, regulamente, ordine si standarde, astfel cum acestea pot fi modificate periodic.

7.7. Agentia se obliga sa ia toate masurile de precautie rezonabile pentru a asigura securitatea si prevenirea oricaror distrugeri, pierderi, modificari, dezvaluiri, achizitii sau accesari ilegale sau neautorizate cu privire la Datele Personale. Cu toate acestea, in cazul in care Datele Personale furnizate de catre turisti au fost accesate sau obtinute de o persoana neautorizata, Agentia va notifica imediat turistul cu privire la un astfel de incident si va coopera in vederea luarii oricaror masuri considerate necesare pentru atenuarea oricarei pierderi sau daune provocate de un astfel de acces neautorizat.

7.8.Agentia va lua masurile rezonabile si necesare pentru a asigura ca toti angajatii, agentii, si partenerii acesteia respecta aceste clauze ori de câte ori prelucreaza orice Date Personale ca parte a acestui Regulament.

7.9. Agentia are obligatia de a asigura confidentialitatea datelor, in conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor), si de a impiedica diseminarea acestora la terti.

8. FORTA MAJORA

8.1 Conform prevederilor art. 1351 alin. (2) din Codul Civil, se prevede: „Forta majora este orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil”. Evenimentele de forta majora sunt, de cele mai multe ori, fenomene naturale extraordinare, straine de activitatea si vointa omului, cum sunt: cutremurele grave, inundatiile catastrofale, alunecarile de teren, trasnetele, tornadele etc. De asemenea, sunt cazuri de forta majora si unele evenimente sociale extraordinare, provocate de oameni, cum ar fi razboaiele si revolutiile.

8.2 Forta majora exonereaza partile de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul Regulament, pe toata perioada in care aceasta actioneaza. Indeplinirea obligatiilor va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.

8.3 Cazurile de forta majora pot fi opuse celeilalte parti, numai daca partea care le invoca comunica, in scris, in termen de maximum 5 zile de la data aparitiei cazului de forta majora, celeilalte parti, situatia intervenita si prezinta, in alte 14 zile ulterioare, un certificat emis de autoritatile competente, privind realitatea evenimentului invocat, precum si durata sa.

8.4 Partea care invoca forta majora are obligatia de a lua orice masuri care ii stau la dispozitie, in vederea limitarii consecintelor.

8.5 In situatia in care cazul de forta majora aparut si invocat are o durata mai mica de 15 zile, termenele de indeplinire a obligatiilor partii care le-a invocat se prelungesc in mod automat cu perioada de timp respectiva. Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona pe o perioada mai mare de 30 zile, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a obligatiilor asumate in virtutea acestui regulament fara ca vreuna dintre parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.